Pályázat2019-09-06T11:03:09+00:00

PÁLYÁZATI KIÍRÁS / 2019. év

A Pénzkultúra Alapítvány pályázatot ír ki, olyan családok részére

  1.  ahol a közelmúltban (az elmúlt 3 évben) haláleset történt, és életbiztosítás hiányában (vagy túl alacsony életbiztosítási összeg mellett) a tragédia következtében nehezen (vagy egyáltalán nem) tudják fenntartani korábban megszokott életszínvonalukat,
  2. ahol a közelmúltban (az elmúlt 3 évben) betegség történt, és egészségbiztosítás hiányában (vagy túl alacsony egészségbiztosítási összeg mellett) a betegség -vagy következményei  nehezen (vagy egyáltalán nem) kezelhetők.
A Pénzkultúra Alapítvány olyan élethelyzetekben szeretne segítséget nyújtani, ahol a tragédia / betegség pillanatában nem volt megfelelő élet / egészségbiztosítás, azonban ha lett volna, akkor a tragédia / betegség következtében kialakult anyagi családi pénzugyi helyzet megoldására anyagi fedezetet nyujthatott volna.

A pályázat benyújtásának feltétele a következő: 

Kérjük, hogy a pályázó a pályázati kiírás mellékletét tartalmazó bemutatkozó anyagban írja le, hogy mi történt velük, az milyen élethelyzetbe sodorta Őket, miben szenvednek hiányt, miben kérnek támogatást, mire lenne szükségük ahhoz, hogy az előttük álló legnagyobb kihívásokkal megbirkózzanak. Amelyhez kérjük, hogy mellékeljenek fényképet minden családtagról (családtagokról külön vagy a családról egy közös fénykép). 

Kérjük, hogy a pályázó a pályázatban feltétlenül említse meg: 

– ha a családban különösen kiemelkedő tehetségű kiskorú, vagy fiatalkorú van, akinek tehetséggondozása, taníttatása a tragédia következtében nem (vagy csak nagy nehézségek árán) megoldható, bemutatva, hogy a gyermek (vagy fiatal) miben mutat kiemelkedő tehetséget, és területén milyen eddigi eredményei vannak, 

– ha a családban tartós gyógykezelésre szoruló gyermek van, akinek kezelése a családfő elvesztését / betegségét követően nem megoldott. 

A pályázat benyújtásának módja: 

Kérjük, hogy a pályázatot küldje el az alapítvány részére a penzkultura@penzkultura.hu e-mail címre. 

A pályázatok beküldési határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázatokat a Pénzkultúra Alapítvány Kuratóriuma 2019. október 6-áig elbírálja, és a támogatásra jelölt családot hivatalos tájékoztató e-mail formájában közvetlenül értesíti. 

A pályázati anyag benyújtásával a pályázó véglegesen és visszavonhatatlanul, időbeli korlátozás nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Pénzkultúra Alapítvány kuratóriumi tagjai, munkavállalói, szerződés partnerei, tanácsadói a pályázattal összefüggésben önkéntesen megadott személyes adatait, írásos, fotó -vagy, hanganyagot a pályázattal, illetve az alapítványi tevékenységével kapcsolatban időbeli korlátozás nélkül nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza, részben vagy egészben közzétegye, nyilvánosságra hozza, megjelentesse, tevékenységével kapcsolatban felhasználja, továbbá adatfeldolgozással, adattovábbítással megbízott harmadik személy részére továbbítsa. A pályázó a pályázat aláírásával és benyújtásával elismeri, hogy személyes adatait, illetve a pályázattal kapcsolatos valamennyi adatot, információt, illetve a személyes adatok felhasználásával kapcsolatos hozzájárulását önkéntesen adta meg a Pénzkultúra Alapítvány részre, a Pénzkultúra Alapítvány által kiírt pályázattal összefüggésben. A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Pénzkultúra Alapítvány, illetve a Pénzkultúra Alapítvány szerződéses partnerei és tanácsadói a pályázattal összefüggésben személyesen, vagy írásbeli úton megkeressék és a pályázattal összefüggő eredményekről tájékoztassák. A pályázat aláírásával és benyújtásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Pénzkultúra Alapítvány tájékoztató anyagokat, illetve egyéb információs dokumentumokat lakcímére, vagy elektronikus elérhetőségére megküldje. A pályázó kijelenti, hogy a pályázati anyagban megadott adatok információk a valóságnak megfelelnek.

Ködöböcz Zuszsanna

a kuratórium elnöke

Pénzkultúra Alapítvány